Znamy wyniki konkursy na instalację artystyczną w Galerii Tybetańskiej w Warszawie!

 

Projekty oceniane były pod względem wartości estetycznej, możliwości realizacji oraz nawiązania do historii, kultury lub obecnej sytuacji Tybetu przez Jury składające się z przedstawicieli i przedstawicielek organizatorów: Fundacji Klamra, Fundacji Inna Przestrzeń oraz Społeczności Tybetańskiej w Polsce, Students for a Free Tibet oraz osób współpracujących przy realizacji Galerii.

Do konkursu zgłoszonych zostało 10 prac, wszystkie spełniały wymagania formalne i cechowały się indywidualnym i ciekawym podejściem do wykorzystania przestrzeni w Galerii. Gorąco dziękujemy autorom i autorkom wszystkich prac!

Pierwsze miejsce zajęła praca pt. „Droga” przygotowana przez Paulinę Lis oraz Mai Bui Ngoc.

paulina-lis-mai-bui-ngoc-1-miejsce.jpg

„Głównym założeniem projektu instalacji jest stworzenie miejsca w przestrzeni “galerii”, przyjaznego dla przechodniów i odwiedzających, które w pewien sposób nawiąże do atmosfery Tybetu. Inspiracją dla projektu są kamieniste wzgórza Wyżyny Tybetańskiej – dachu świata, kamienista droga w Himalajach wiodąca do base camp’u u stóp Mont Everestu.” – napisały autorki o koncepcji swojej pracy.

Drugie miejsce zajęła praca pt. „108 – Przestrzeń jest Radością” przygotowana przez Szymona Szymankiewicza.

szymon_szymankiewicz_2-msce.jpg

„Tytuł pracy nawiązuje do liczby, która w Indiach i na Dalekim Wschodzie symbolizuje doskonałość i uważana jest za liczbę świętą albo magiczną. (…) Instalacja zbudowana jest ze 108 drewnianych belek. Każda z nich ma 108cm długości”.

Trzecie miejsce zajęła praca Ady Biedki.

ada-biedka-3-msce.jpg

„Projekt nawiązuje do flagi tybetańskiej. Wraz z perspektywą, którą tworzy przestrzeń pod wiaduktem, neon w kształcie koła z wycinkiem ma przypominać symbol walki o Wolny Tybet. (…) Świecący w nocy neon, będzie przykuwał uwagę mieszkańców Warszawy, zwracając tym samym uwagę na sytuację w Tybecie”.

W ramach nagrody w konkursie, autorkom zwycięskiej pracy zostanie zaproponowana współpraca przy realizacji nadesłanego projektu w 2015 r.

Projekt jest współfinansowany przez m.st. Warszawę.